Lokální zvýšení kontrastu na rentgenovém zubním snímku

Nechat uživatele vybrat region a nahradit ho ekvalizovaným

Other languages:
C=imread('dental_x-ray.png');
button=1; 
x=300;y=300; % počáteční pozice
figure;
ax = axes; 

while button==1 % 1 znamená klik levým tlačítkem
  if x>100 && y >100 % vynechá okraje obrázku
    z_ekv=C;
    z_ekv(x-100:x+100,y-100:y+100)=histeq(z_ekv(x-100:x+100,y-100:y+100));
    imshow(z_ekv,'Parent',ax)
  end
  [y,x, button]=ginput(1); % počká na stisk tlačítka
end
Something is wrong? Let us know right here