Snížení množství barev pomocí převodu na indexový formát

Načíst obrázek v RGB formátu a převést ho na indexový s nižším množstvím barev

Other languages:
A=imread('kytka256.jpg');
[AInd,map]=rgb2ind(A,7); % 7 barev
imshow(AInd, map); %Každý řádek v mapě je jedna barva z obrázku v RGB formátu
Something is wrong? Let us know right here