RGB obraz je složen ze tří barevných kanálů. Tento skript kanály rozdělí do separátních proměnných a zobrazí je jako šedotónové obrázky.

A = imread('kytka256.jpg');
R=A(:,:,1);
G=A(:,:,2);
B=A(:,:,3);

subplot 221;imshow(A);title('Original');
subplot 222;imshow(R);title('Red');
subplot 223;imshow(G);title('Green');
subplot 224;imshow(B);title('Blue');
Something is wrong? Let us know right here